2022 Yaz, Cilt 2 / Sayı 1

Jenerik

İçindekiler

Yükseköğretimde kurumsal iyileşme: tespit, analiz ve öneriler / Organizational improvement in higher education: critical analysis and recommendations , Eleştirel İnceleme / Critical Review, Tunç Kutoğlu, PDF

Güz, Cilt 1 / Sayı 1

Jenerik

İçindekiler

Türkiye’de okul yöneticiliğinin açmazları/The Deadlocks of School Management in Turkey, Eleştirel İnceleme / Critical Review, İbrahim Hakan Karataş, PDF

Pandemi sürecinde okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik davranışlarının öğretmenlerin motivasyonlarına etkisi / Impacts of school administrators’ dıstrrıbuted leadershıp behavıors on teachers’ motıvatıons durung the pandemic Araştırma/Research , Ferit Güzel, Hülya Güzel-Evecen, PDF

Okul yöneticilerine göre başarılı okul standartları/ Successful school standarda according to school managers Araştırma/Research , Bülent Gelibolulu, Dilek Sarıkaya, PDF

Okul yöneticilerinin özel ve günlük yaşamları / Private and daily lives of school administrators Araştırma/Research , Saffet Karayaman, İbrahim Hakan Karataş, Mevlüt Kara, Bahri Aydın, PDF

Bilim ve teknoloji şenliklerinin öğrenciye katkısı: Kartal Bilim ve Teknoloji Şenliği örneği üzerine bir araştırma / Contribution of science and technology festivals to students: A research on the example of Kartal Science and Technology Festival, Araştırma / Research, Başak Kök, Meltem Baltalar, Derya Gencer-Erdoğan, Samet Cebeci, Ezgi Babur, PDF

Sayının Tamamı